دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲

کاتالوگ تعداد در بسته قیمت به ریال نام برند نام محصول
 
50 جفت متغیر دستکش جراحی
100 عدد متغیر اسپکلوم
متغیر اسکالش
100 عدد متغیر آنژیوکت سایز های مختلف
100 عدد متغیر اسکالپ سایز مختلف
برای عضویت در خبرنامه کافی است آدرس ایمیل خود را وارد کنید